Jdi na obsah Jdi na menu
 


Místní názvy obyvatel Policka

     Jako všude jinde se obyvatelům jednotlivých osad, vesnic a měst říká přezdívkami. Ale jak vznikly a proč? Zde najdete některé zdejší názvy a jejich výklady. Je třeba upozornit, že jsou to informace volně sebrané a tak se může stát, že znáte i jiný výklad.

 

Nízká Srbská – Baroni

Toto je ve vztahu s úrodnou půdou v Nízké Srbské, pole jsou zde rovné, žádné velké stráně a kopce, výnosy z těchto polí byly na místní poměry velké a tak „Žijou si jako baroni“

 

Machov – Trdla

Machov je znám samými stráněmi, samý břeh. Tyto pozemky byly dobré akorát k pasení dobytka. Protože dříve neznali elektrické ohradníky a budování dřevěných ohrad bylo velmi náročné, Machováci používali metodu uvazování tzv. trdla. Dobytek byl ustájen ve chlívě tak, že byl uvázán. Ráno při vypouštění na pastvu se dobytku na úvaz na krku uvázalo trdlo (rozumějme dřevěný špalek od určité délky). Dobytek tedy chodil velmi pomalu a nemohl se zaběhnout, protože při rychlejší chůzi, tento dřevěný špalek neboli trdlo, ho bouchalo do kolen a dobytek ihned zpomalil. Když se večer vrátili domů do stáje, trdlo se jim opět odvázalo.

 

Machovská Lhota – Volaři

Zdejší pozemky jsou také samá stráň, kopce jsou tu prudké, cesty jsou velmi namáhavé. Proto se ve Lhotě tahaly různé potahy převážně voli. Koně by tuto namáhavou cestu často nezvládli, neboť volové mají větší tažnou sílu.

 

Bělý – Kudly

Zde došlo v jedné rodině k události, kdy manželka naběhla nešťastně na nůž, který měl v danou chvíli v ruce manžel. Celá věc byla vyšetřena a ukončena jako nešťastná událost.

Další udává, že Běláci byly vždy ostří hoši a když se objevili na tancovačce, tak se vždy něco seběhlo.

 

Velké Petrovice – Votýpkáři

Velké Petrovice se rozkládají na kopci, kde je silně větrno. Zimy zde tedy byly ještě krutější. Ke zmírnění následků se zde používalo votýpek slámy, které opíraly o dům, a tím tento dům zateplovali. Během zimy tyto votýpky postupně odebírali a používali je na topení.

 

Police nad Metují – Kvíčeráci

Zde žijou srdeční lidé. A tak zde po denní práci vždy zvaly – přijďte k víčeru pobejt (rozuměj k večeru). A od té doby prostě Kvíčeráci.

 

Suchý Důl – Medvědi

Proč se jim říká medvědi jsme nezjistili, pouze, že to nemají vůbec rádi. Tak kdo se jich zeptá???

 

Také mi byl doručen článek pana Picha, který vkládám tak, jak jsem dostal:

O PŘEZDÍVKÁCH

     Žertovná přezdívka Police nad Metují „Kvíčerov“, a jeho obyvatelů „kvíčeráci“ pochází a je od-vozena ze zanikající polické odnože kladského nářečí, ve kterém se v Polici namísto „k večeru“ říkávalo „k víčerou“. Kdy však vznikla nevím (vyskytuje se ve všech pouťových „cancálcích“ již za první republiky) a platí snad pro oblast někdejšího polického panství, protože podobné žertov-né přezdívky mají (či měly) i příslušné okolní vesnice: v Bělém „Zubaři“, v Bezděkově „Porcaři“ nebo „Kavalíři“, v Bukovici „Sirkaři“, v Hlavňově „Borukáři“. Na Petrovicích byli „Votýpkáři“, v Maršově „Paroháči“, v Radešově „Festunkáři“, v Suchém Dole „Jeřabináři“ a ve Žďáru „Holu-báři“. V Machově byla odjakživa „Trdla“. Význam těchto škádlivých přezdívek, asi připomínají-cí různé žertovné příhody (nebo nehody), je však dnes většinou již zapomenut. Výjimkou je zná-mý verš: „Bezděkovští kavalíři, snědli hovno na talíři“ - odtud i název „porcaři“.

     Přezdívky však měly i obce vzdálenější: např. v Hronově byli „Půlpáni - Pankrotáři“, v Náchodě „Baroni“, v Červeném Kostelci „Hadaři“, ve Stárkově „Smrtonoši - Štadláci“.

M. Pichl

 

Komentáře

Přehled komentářů

Just want to say Hello!

(Finn, 20. 11. 2020 20:41)

Buy Viagra or generic sildenafil
generic sildenafil